fbpx

GDPR

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Děkujeme, že nám dáváte souhlas k tomu, abychom mohli pracovat s Vašimi osobními údaji. Bez něj by naše spolupráce nebyla možná.

Důležité informace z naší strany:

 1. Naše kontaktní údaje: Digital Guardian j. s. a., Ivánska cesta 15, 821 04 Bratislava, IČO: 53408373, zápis v obchodním rejstříku Okresního so:  Oddiel: Sja, Vložka: 147/B, Obchodný register Okresního soudu Bratislava I , specializujeme se na internetové a digitální služby v oblasti digitální identity, bezpečnosti, komfortu klienta i v dalších oblastech souvisejících s instalací a využíváním digitálních a komunikačních zařízení, nastavení jejich uživatelského prostředí a jejich vzájemného propojení.
 • Pověřený pracovník na straně Digital Guardian j. s. a.: Christian Samii – člen představenstva
 • Odpovědná osoba není určena.
 • Vaše osobní údaje použijeme v našem seznamu klientů, naší společné smlouvě a dokumentaci potřebné pro vedení účetnictví. Právním základem zpracování osobních údajů je souhlas dotčené osoby, tedy Váš.
 • Příjemcem Vašich osobních údajů je osoba uvedená v bodě 1.
 • Vaše osobní údaje nebudeme sdílet do zahraničí, ani s žádnou mezinárodní organizací.
 • Vaše osobní údaje si necháme po dobu trvání naší spolupráce a ještě 2 roky po jejím ukončení. Případně během souhlasu dotčené osoby se zpracováním osobních údajů, pokud z obecně závazných právních předpisů nevyplývá jiná doba uchovávání osobních údajů.
 • Práva, která pro Vás z tohoto souhlasu plynou:

– můžete od nás požadovat přístup k Vašim osobním údajům,

– opravu osobních údajů,

– vymazání osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů,

– namítat zpracovávání osobních údajů,

– na přenosnost osobních údajů,

– kdykoli svůj souhlas odvolat,

– podat návrh na zahájení řízení podle § 100 zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů.

 • Neprovádíme automatizované individuální rozhodování, ani profilování podle § 28 odst. 1 a 4 zákona č. 18/2018 o ochraně osobních údajů.

To znamená, že vaše údaje nenahrajeme do žádného programu, který by nám pomohl předvídat Vaše chování a jakkoliv tyto informace zneužít.

 1. Osobní údaje nám samozřejmě nemusíte poskytnout. Nemůžeme to po Vás vyžadovat smluvně, ani na základě jakéhokoliv zákona. Když nám je ale neposkytnete, nemůžeme spolu uzavřít smlouvu.
 1. Vaše osobní údaje nikdy nezveřejníme, ani neposkytneme třetím stranám nebo nezpřístupníme jiným příjemcům. Výjimkou je společnost Locke and Hobbes, která nám vede účetnictví. Výjimku mají také subjekty, kterým osobní údaje poskytujeme na základě obecně závazných právních předpisů.
 1. Odpovídáme za bezpečnost Vašich osobních údajů. Chráníme je před náhodným i nezákonným poškozením a zničením, náhodnou ztrátou, změnou, nedovoleným přístupem a zpřístupněním i před jakýmikoli jinými nedovolenými formami zpracování. Na jejich ochranu vynákládáme maximální úsilí a provedli jsme technické, organizační a personální opatření odpovídající bezpečnostním požadavkům.
 1. Podpisem prohlašujete, že pro výše uvedené účely souhlasíte se zpracováním těchto osobních údajů: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo.
 1. Podpisem potvrzujete, že jsme Vám poskytli všechny informace ve smyslu § 19 zákona č. 18/2018 o ochraně osobních údajů.

V Praze, dne 20.10.2020